Bellen: +31(0) 36 - 820 00 50

 • Lectium Energy for Industry

 • Green Energy

 • Lectium OurTeam

 • Lectium OurTeamLeader

 • Onze Klanten

  De klanten van Lectium zijn verspreid over heel Nederland. Ook hebben wij klanten in alle branches. Wij hebben zowel klein- als grootzakelijke klanten, single- en multisites. Wij hebben ook een vestiging in Duitsland...

  Lees meer
 • Energie Besparing

  Energiebesparing begint met bewust te worden van uw energieverbruik en uw energiestromen. Wat verbruik ik nu eigenlijk en wanneer? Wat betaal ik nu eigenlijk en waarvoor? Kan ik besparen...

  Lees meer
 • Onze Werkwijze

  Binnen Lectium hebben wij korte communicatielijnen. Dit hebben wij ook met onze klanten, onze accountmanagers bij de leveranciers waarmee wij zaken doen en met onze partners. Dit maakt dat wij snel...

  Lees meer
 • Lectium

  Lectium is een dynamisch energieadviesbureau met vestigingen in Nederland en Duitsland. Al sinds enige jaren operenen wij volledig onafhankelijk op de energiemakrt. Wij werken...

  Lees meer

Disclaimer en Privacy Policy Lectium BV

Toepassingsbereik

Deze disclaimer en privacy policy  zijn van toepassing op alle door Lectium geëxploiteerde websites, waaronder in ieder geval begrepen www.lectium.nl en www.lectium.com (hierna gezamenlijk of afzonderlijk aangeduid als de "Website"), evenals op de door Lectium, al dan niet via de Website, verstuurde elektronische nieuwsbrieven.

DISCLAIMER

Op de Website en/of in de elektronische nieuwsbrieven wordt algemene informatie verstrekt over enkele energiegerelateerde onderwerpen. Hiermee is niet beoogd om energie advies te verlenen voor concrete situaties. De op de Website en/of in de elektronische nieuwsbrieven getoonde informatie wordt door Lectium met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Lectium aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op de Website en/of in de elektronische nieuwsbrieven opgenomen informatie. Verwijzingen naar sites die niet door Lectium worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Hoewel Lectium uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan Lectium niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Het is de gebruiker van de Website en/of de ontvanger van de elektronisch nieuwsbrieven niet toegestaan de inhoud van de Website of de elektronisch nieuwsbrieven te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Lectium.

 

Lectium BV/VOF Lectium BV/VOF, gevestigd aan Dukdalfweg 31 F 
 
1332 BH  ALMERE, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
 
 
 
Contactgegevens: 
 
www.lectium.com Dukdalfweg 31 F 
 
1332 BH  ALMERE +31 368200050 
 
 
 
Dhr. D. ter WAl is de Functionaris Gegevensbescherming van Lectium BV/VOF Hij/zij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
 
 
 
Persoonsgegevens die wij verwerken 
 
Lectium BV/VOF verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 
 
 
 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
 
Voor- en achternaam en E-mail adres en Functie 
 
Functie 
 
E-mailadres 
 
Functie 
 
Hieronder vindt u een overzicht van de bedrijfsgegevens die wij verwerken: 
 
Bedrijfsnaam 
 
Adres en postadres 
 
Telefoonnummer 
 
Faxnummer 
 
Algemeen E-mailadres 
 
EAN-code 
 
Btw-nummer 
 
KvK-nummer 
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie. 
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
 
Lectium BV/VOF verwerkt uw persoons- en bedrijfsgegevens voor de volgende doelen: 
 
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder 
 
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
 
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 
 
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken 
 
- Om goederen en diensten bij u af te leveren 
 
 
 
Geautomatiseerde besluitvorming 
 
Lectium BV/VOF neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Lectium BV/VOF) tussen zit. Lectium BV/VOF gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: 
 
Microsoft Dynamics (CRM) 
 
Microsoft Exchange/Outlook/Sharepoint  
 
Persoons- en bedrijfsgegevens worden verwerkt in Microsoft Exchange/-Outlook, Microsoft Sharepoint, Microsoft Dynamics. Wij hebben gekozen voor om alles bij 1 partij te doen en wel Microsoft, omdat wij dan alle gegevens bij 1 partij hebben, en omdat Microsoft en alle wetten en vereisten voldoet qua veiligheid en iso-normeringen. 
 
Website Lectium 
 
Via onze website hebben wij een contactformulier, daarop vult u uw gegevens in, vervolgens ontvangt de klant een tekst document. Deze gegevens en dit tekstdocument wordt worden weer verwerkt en opgeslagen in onze systemen. 
 
 
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
 
Lectium BV/VOF bewaart uw persoons- en bedrijfsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 
 
Klanten 
 
Persoons- en bedrijfsgegevens blijven in elk geval zolang de contracttermijn duurt bewaart. Dit zijn gegevens opgeslagen in onze documenten zoals: 
 
Machtigingen 
 
Leverings-, meetdienst- en netbeheercontracten 
 
Servicecontracten  
 
Opzegbrieven 
 
 
 
Leads 
 
Hiernaast hebben wij ook persoons- en bedrijfsgegevens van leads. Partijen waarmee wij in gesprek zijn of wel partijen waarvan wij een offerteronde verloren hebben. Deze gegevens houden wij in onze systemen totdat de Lead aangeeft dat wij zijn gegevens moeten verwijderen. De reden dat wij dit doen is omdat een lead zelfs na 6 jaar nog een klant kan worden. En omdat leads via onze systemen worden gekwalificeerd of gediskwalificeerd. En lead die gediskwalificeerd wordt, komt na 1 of 2 jaar weer naar voren uit ons systeem om te benaderen.  
 
 
 
Delen van persoonsgegevens met derden 
 
Lectium BV/VOF deelt uw persoons- en bedrijfsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. De bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Tevens werkt Lectium BV/VOF alleen maar met partijen die ook een goede privacy policy hebben zoals energieleveranciers, meetbedrijven, netbeheerders en overige partners die voorzien in verduurzaming. Lectium BV/VOF blijft om deze reden niet verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Lectium BV/VOF uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. 
 
 
 
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
 
Lectium BV/VOF gebruikt cookies, Google Analytics, Facebook, Twitter en Google plus. 
 
 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  
 
U heeft het recht om uw persoons- en bedrijfsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoons- of bedrijfsgegevens door Lectium BV/VOF en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoons- en bedrijfsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 
 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoons- en bedrijfsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 
 
 
 
Lectium BV/VOF wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 
 
 
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
 
Lectium BV/VOF neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Uw gegevens worden op de volgende beschermt: 
 
Gebruikersnaam en Paswoord 
 
Data record en -permission 
 
Harddrive incription op mobiele devices 
 
 

Onze Locaties

Onze kantoren zijn gevestigd in Nederland en Duitsland met meertalige adviseurs.

 

 

Contact